Spolupráce se sdruženími, asociacemi a svazy.

SCHWARZ & PARTNER úspěšně pracuje na přípravě koncepcí a realizaci různých mezinárodních projektů v různých zemích již od roku 1998. SCHWARZ & PARTNER vytvořil síť partnerů v různých oblastech spolupráce.

Spolupracuje se sdruženími, asociacemi a svazy v různých zemích západní, střední a východní Evropy, především v České republice, na Slovensku, dále v Maďarsku, Rakousku, Německu, Slovinsku, Ruské federaci a dalších. Nabízí komplexní soubor služeb a pracuje na bázi projektů, s ohledem na zvláštnosti a specifické požadavky každého svazu či asociace.

Hlavní body spolupráce:

– informace (poskytování informací o aktuálních mezinárodních veletrzích a konferencích v Evropě)

– veletrhy (jednání s organizátory veletrhů, zajištění speciálních podmínek pro svazy a asociace a jejich členy k účasti a návštěvě mezinárodních veletrhů v Evropě, zajištění B2B jednání na veletrzích)

– organizační (vytváření koncepcí mezinárodních obchodních jednání s účastí svazů z různých zemí, spolupráce při příjmu delegací ze zahraničí)

poradenství a konzultace (v oblastech interkulturní komunikace a managementu a exportního marketingu)

Mezinárodní charakter sítě firem SCHWARZ & PARTNER, dlouhodobé kontakty v různých průmyslových odvětvích v různých zemích a bohaté zkušenosti z úspěšných projektů, umožňují společnosti SCHWARZ & PARTNER poskytovat vysokou úroveň služeb pro svazy a asociace a jejich členy v několika zemích Evropy.

V případě vašeho zájmu s Vámi rádi probereme možnosti spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétního projektu.

Kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu (viberu) nebo emailu.

kontaktní osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

PRO VÁŠ EXPORTNÍ MARKETING

 • identifikace konkurenčních výhod pro zahraniční trhy
 • určení cílových skupin pro export
 • průzkum trhu a pilotní interview pro export
 • segmentace trhu a určení tržní pozice firmy
 • identifikace komunikačních kanálů pro export
 • vytvoření koncepce exportní komunikace

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracování strategií digital export
 • přístup dle cílových skupin
 • taktika digital export
 • vypracování webových prezentací pro export
 • SEO & SEM
 • komunikace přes sociální sítě, včetně vk.com
 • internacionalizace e-obchodů

PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE PRO VÁŠ EXPORT

 • „Úspěšné nástroje exportu skrytých šampiónů Švýcarska a Rakouska“
 • „Elementy NLP a zdrojový přístup pro obchodní jednání v zahraničí“
 • „Úspěšná exportní komunikace – 3 „P“ od SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová střední třída ve státech SNS pro váš export“
 • „Nová střední třída v Asii – švýcarský přístup“

SLUŽBY PRO ÚČAST NA VELETRZÍCH V ZAHRANIČÍ

 • výběr veletrhů dle cílové skupiny exportu
 • inovační koncept „5 smyslů“
 • aktivní koučing před a v průběhu veletrhu
 • podpora účasti přes síť multiplikátorů a partnerů
 • plánování business misí, včetně doprovodného programu veletrhu
 • aktivní exportní marketing po veletrhu

KOMUNIKAČNÍ MIX EXPORTNÍHO MARKETINGU

 • B2B jednání
 • mezinárodní veletrhy
 • mezinárodní business mise
 • prezentace a konference
 • PR a networking
 • tiskové konference
 • reklama „5 smyslů“
 • internetový marketing
 • direct marketing
 • referenční marketing
 • virový marketing

PILOTNÍ INTERVIEW

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Nizozemí, Belgii a v Ruské federaci

 ZASTOUPENÍ VELETRHŮ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států

Více než 20 let úspěšných projektů v oboru exportního marketingu, interkulturní komunikace a managementu, veletržních služeb v zahraničí a poradenství na míru podle potřeb konkrétního projektu konkrétního klienta v různých regionech světa. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce.

Lenka Kotllárová, Schwarz & Partner