Vytváření koncepcí projektů meziregionální spolupráce, příprava a realizace meziregionálních setkání, tematických obchodních misí, mezinárodních fór v regionu v různých zemích světa od SCHWARZ & PARTNER

Vytváření koncepcí projektů meziregionální spolupráce, příprava a realizace meziregionálních  setkání, tematických obchodních misí, mezinárodních fór v regionu v různých zemích světa od SCHWARZ & PARTNER

SCHWARZ & PARTNER pracuje s různými regiony různých zemí od roku 1998. Za tuto dobu tým SCHWARZ & PARTNER nasbíral výborné zkušenosti v oblasti zahraničních meziregionálních projektů a dosáhl unikátního know how, včetně inovativních koncepcí meziregionální spolupráce, jako je například meziregionální exportní iniciativa.

Pečlivý vývoj jednotlivých konceptů s ohledem na rysy vývoje a jedinečný potenciál určitého regionu, na základě předběžného průzkumu trhu přímo v cílových regionech potenciálních partnerů pro spolupráci, je pevným základem úspěchu konkrétního projektu meziregionální spolupráce.

Společnost SCHWARZ & PARTNER, která úspěšně pracuje na tvorbě koncepcí a realizaci různých mezinárodních projektů v různých zemích od roku 1998, vytvořila síť partnerů v různých směrech spolupráce a v různých odvětvích ekonomiky.

Například v oboru průmyslu SCHWARZ & PARTNER spolupracuje v České republice s 60 svazy a asociacemi, 65 hospodářskými komorami, s 8 rozvojovými agenturami a s více než 30 odbornými tištěnými médii. Ve vlastní databázi firem z oboru průmyslových technologií má SCHWARZ & PARTNER asi 4 000 kontaktů na firmy a organizace nejen v České Republice.

Aktivní spolupráce s médii, multiplikátory a cílovými skupinami v cílovém regionu a dané zemi před, během a po pracovní návštěvě regionální delegace, vám umožní využít synergie různých komunikačních kanálů s cílovými skupinami.

Inovativní koncepce, unikátní know how a dobře promyšlená organizace činností od SCHWARZ & PARTNER jsou stabilním základem úspěchu projektů našich klientů v zahraničí.

V případě vašeho zájmu s Vámi rádi probereme možnosti spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétního projektu.

Kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu (viberu) nebo emailu.

kontaktní osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu,   tel./viber: +420 603 278 654

 

 

PRO VÁŠ EXPORTNÍ MARKETING

 • identifikace konkurenčních výhod pro zahraniční trhy
 • určení cílových skupin pro export
 • průzkum trhu a pilotní interview pro export
 • segmentace trhu a určení tržní pozice firmy
 • identifikace komunikačních kanálů pro export
 • vytvoření koncepce exportní komunikace

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracování strategií digital export
 • přístup dle cílových skupin
 • taktika digital export
 • vypracování webových prezentací pro export
 • SEO & SEM
 • komunikace přes sociální sítě, včetně vk.com
 • internacionalizace e-obchodů

PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE PRO VÁŠ EXPORT

 • „Úspěšné nástroje exportu skrytých šampiónů Švýcarska a Rakouska“
 • „Elementy NLP a zdrojový přístup pro obchodní jednání v zahraničí“
 • „Úspěšná exportní komunikace – 3 „P“ od SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová střední třída ve státech SNS pro váš export“
 • „Nová střední třída v Asii – švýcarský přístup“

SLUŽBY PRO ÚČAST NA VELETRZÍCH V ZAHRANIČÍ

 • výběr veletrhů dle cílové skupiny exportu
 • inovační koncept „5 smyslů“
 • aktivní koučing před a v průběhu veletrhu
 • podpora účasti přes síť multiplikátorů a partnerů
 • plánování business misí, včetně doprovodného programu veletrhu
 • aktivní exportní marketing po veletrhu

KOMUNIKAČNÍ MIX EXPORTNÍHO MARKETINGU

 • B2B jednání
 • mezinárodní veletrhy
 • mezinárodní business mise
 • prezentace a konference
 • PR a networking
 • tiskové konference
 • reklama „5 smyslů“
 • internetový marketing
 • direct marketing
 • referenční marketing
 • virový marketing

PILOTNÍ INTERVIEW

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Nizozemí, Belgii a v Ruské federaci

 ZASTOUPENÍ VELETRHŮ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států

Více než 20 let úspěšných projektů v oboru exportního marketingu, interkulturní komunikace a managementu, veletržních služeb v zahraničí a poradenství na míru podle potřeb konkrétního projektu konkrétního klienta v různých regionech světa. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce.

Lenka Kotllárová, Schwarz & Partner