ORIENTAČNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ V ČEŠTINĚ OD SCHWARZ & PARTNER

Portfolio našich služeb a témata seminářů, které nabízíme, jsou rozmanité. Běžně přizpůsobujeme nabídku seminářů dle specifických potřeb konkrétního klienta.

Rádi bychom upozornili na aktuální novou nabídku seminářů v angličtině, němčině a češtině od SCHWARZ & PARTNER:

1. Úvodní seminář „Základy mežkulturní komunikace se zahraničními kolegy na společném pracovišti“, nástroje snížení stresu v mezinárodním týmu
Délka semináře: min. 3 akademické hodiny
V dnešní době každodenního stresu a neustálého zapojení vědomí, se stává, že lidé aktivně potlačují své pocity a věnují se spíše neustálému chodu myšlenek. Špatná schopnost moderního západního člověka všímat si svých pocitů, které vznikají v průběhu každodenního stresu, nejen že omezuje úspěšnou schopnost vnímání kolegů ve svém týmu, ale také má negativní vliv na samotného člověka v psychosomatické rovině a dál vyvolává chronické energetické a svalové napětí a negativní změny v organismu a vznik chronických nemocí. Tím se čím dál více snižuje možnost úspěšného vnímání dalších lidí a komunikace v týmu.
Na rozdíl od tradičního přístupu nabízí SCHWARZ & PARTNER inovativní přístup k minimalizaci stresu v průběhu komunikace a intuitivní nástroj harmonizace pracovního týmu pomocí zrcadlových neuronů.

2. Navazující seminář „Lepší pochopení kolegů a nadřízených v ČR a jak předcházet konfliktům pomocí zrcadlových neuronů“ – individuální a skupinové techniky s využitím zrcadlových neuronů v praxi
Délka semináře: min. 3 akademické hodiny
Objev zrcadlových neuronů v roce 1992 týmem vědců Parmské univerzity v Itálii bylo ústředním tématem událostí v oblasti porozumění výskytu mnoha duševních procesů, včetně oblasti komunikace a spolupráce, do té doby neobjasněných.
V dnešní době se koncept zrcadlových neuronů stává stále více populární a módní v mnoha různých oblastech, a to zejména tehdy, kdy je důležité pochopit záměry a myšlení jiného subjektu, empatie, napodobování (imitace) a vzdělávání.

3. Navazující seminář „Komparativní mežkulturní komunikace nadřízených a podřízených v mezinárodním pracovním týmu – Švýcarsko, Německo, Rakousko“
Délka semináře: min. 3 akademické hodiny
Na základě více než 30leté praxe v oboru, nabízí SCHWARZ & PARTNER unikátní pohled na dynamický a neočekávaný vývoj business kultury a komunikace ve Švýcarsku, Německu a Rakousku

4. Navazující seminář  „Inovační nástroje minimalizace stresu v pracovním týmu“ – „HOOPONOPONO“, meditace „VAŠE MOŘE“, metoda Stanislavského, seznámení se a naladění „v kruhu“
Délka semináře: min. 3 akademické hodiny

Doporučujeme navštívit první úvodní seminář za výhodnou cenu a pokud Vás zaujme, můžete si (v případě zájmu) objednat seminář navazující.

 

Níže uvádíme orientační nabídku dalších seminářů v českém jazyce.

„Úspěšné nástroje exportu skrytých šampiónů Švýcarska a Rakouska“

„Elementy NLP a zdrojový přístup pro obchodní jednání v zahraničí“

„Úspěšná exportní komunikace – 3 „P“ od SCHWARZ & PARTNER“

„Nová střední třída ve státech SNS pro váš export“

„Nová střední třída v Asii – švýcarský přístup“

„Veletrhy jako efektivní nástroj pro váš exportní marketing“

„Možná vás to překvapí – nové trendy veletrhů v zahraničí pro váš export, o kterých se nemluví. Pohled netradičního zástupce zahraničních veletrhů v ČR“

„Interkulturní komunikace a úspěch vašich jednání v zahraničí – země Evropy vs. země arabského světa“

„Internet+ – účinná interkulturní komunikace pro váš export“

„Jak se vyhnout chybám – typické chyby českých a slovenských vystavovatelů, spoluvystavovatelů a odborných návštěvníků na mezinárodních veletrzích v Rakousku“

„Efektivní exportní komunikace pro české firmy ve Švýcarsku, Německu a Rakousku z pohledu tamních potenciálních partnerů a zákazníků na základě praktických zkušeností od r. 1998“

„Obchodní němčina pro váš úspěch na mezinárodních veletrzích a akcích ve Švýcarsku, Německu a Rakousku“

„Složité – jednoduché. Exportní šance středních a malých podniků zemí střední Evropy ve státech SNS“

„Postupy, metody a nástroje s využitím zrcadlových neuronů pro interkulturní komunikaci a management“

„Inovační metody a nástroje na základě využití zrcadlových neuronů a zdrojového přístupu pro motivaci a rozvoj mezinárodních projekčních týmů“

„Cílevědomě a bez stresu v cizím prostředí – postupy, metody a nástroje na základě využití zrcadlových neuronů a zdrojového přístupu pro pracovní pobyt v zahraničí“

„Inovační servis pro zákazníky – „Nový „intuitivní“ přístup“ na základě principu zrcadlových neuronů – zkušenosti ze Švýcarska, Rakouska a Německa a dalších zemí“

„Inovační exportní komunikace – Ericksonovská hypnóza a zrcadlové neurony. A jak se bránit proti manipulaci v zahraničním obchodě?“

„Internacionalizace v českém průmyslu dále pokračuje – zapracování nebo adaptace nově přijatých zaměstnanců ze zahraničí se stává stále více aktuální otázkou pro management firem a organizací v ČR“

– mežkulturní komunikace a management pro akvizice včetně výběru, motivace a adaptace zaměstnanců ze zahraničí v ČR
– poradenství, školení a semináře šité na míru dle potřeby zákazníka – cílové regiony – Portugalsko, Španělsko, Řecko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko
– mežkulturní komunikace a management pro akvizice včetně výběru, motivace a adaptace expatů, včetně manažerů a odborníků ze zahraničí v ČR
– poradenství, školení a semináře šité na míru dle potřeby zákazníka – cílové regiony – Švýcarsko, Rakousko, Německo, Dánsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko

„Inovativní prezentace vaší firmy pro německy mluvící zákazníky. Sociální sítě, portály a úspěšný obsahový marketing v němčině“

„Inovativní prezentace vaší firmy pro rusky mluvící zákazníky. Sociální sítě, portály a úspěšný obsahový marketing v ruštině“

Dále nabízíme semináře v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině.

 

V případě vašeho zájmu s Vámi rádi probereme možnosti spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétního projektu.

Kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu (viberu) nebo emailu.

kontaktní osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

 

 

PRO VÁŠ EXPORTNÍ MARKETING

 • identifikace konkurenčních výhod pro zahraniční trhy
 • určení cílových skupin pro export
 • průzkum trhu a pilotní interview pro export
 • segmentace trhu a určení tržní pozice firmy
 • identifikace komunikačních kanálů pro export
 • vytvoření koncepce exportní komunikace

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracování strategií digital export
 • přístup dle cílových skupin
 • taktika digital export
 • vypracování webových prezentací pro export
 • SEO & SEM
 • komunikace přes sociální sítě, včetně vk.com
 • internacionalizace e-obchodů

PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE PRO VÁŠ EXPORT

 • „Úspěšné nástroje exportu skrytých šampiónů Švýcarska a Rakouska“
 • „Elementy NLP a zdrojový přístup pro obchodní jednání v zahraničí“
 • „Úspěšná exportní komunikace – 3 „P“ od SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová střední třída ve státech SNS pro váš export“
 • „Nová střední třída v Asii – švýcarský přístup“

SLUŽBY PRO ÚČAST NA VELETRZÍCH V ZAHRANIČÍ

 • výběr veletrhů dle cílové skupiny exportu
 • inovační koncept „5 smyslů“
 • aktivní koučing před a v průběhu veletrhu
 • podpora účasti přes síť multiplikátorů a partnerů
 • plánování business misí, včetně doprovodného programu veletrhu
 • aktivní exportní marketing po veletrhu

KOMUNIKAČNÍ MIX EXPORTNÍHO MARKETINGU

 • B2B jednání
 • mezinárodní veletrhy
 • mezinárodní business mise
 • prezentace a konference
 • PR a networking
 • tiskové konference
 • reklama „5 smyslů“
 • internetový marketing
 • direct marketing
 • referenční marketing
 • virový marketing

PILOTNÍ INTERVIEW

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Nizozemí, Belgii a v Ruské federaci

 ZASTOUPENÍ VELETRHŮ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států

Více než 20 let úspěšných projektů v oboru exportního marketingu, interkulturní komunikace a managementu, veletržních služeb v zahraničí a poradenství na míru podle potřeb konkrétního projektu konkrétního klienta v různých regionech světa. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce.

Lenka Kotllárová, Schwarz & Partner