ON-LINE PORADENSTVÍ PRO EXPORTNÍ MARKETING

Portfolio našich služeb, které nabízíme, je rozmanité. Běžně přizpůsobujeme nabídku služeb dle specifických potřeb konkrétního klienta.

Nabízíme on-line poradenství pro exportní marketing do Švýcarska, Německa, Rakouska a do Ruské federace

 • identifikace konkurenčních výhod pro zahraniční trhy
 • určení cílových skupin pro export
 • průzkum trhu a pilotní interview pro export
 • segmentace trhu a určení tržní pozice firmy
 • identifikace komunikačních kanálů pro export
 • vytvoření koncepce exportní komunikace
 • adaptace informačních a propagačních textů a obchodních nabídek dle cílových skupin exportního marketingu
 • překlad informačních a propagačních textů a obchodních nabídek
 • vytvoření informačních a propagačních textů a obchodních nabídek pro webovou prezentaci dle cílových skupin exportního marketingu
 • registrace a vytvoření účtů v zahraničních sociálních sítích dle cílových skupin exportního marketingu
 • vyhledání potenciálních zákazníků a partnerů přes zahraniční sociální sítě
 • kontaktní linka pro příjem hovorů v němčině nebo ruštině
 • poradenství v oboru interkulturní komunikace a exportního marketingu
 • základní poradenství pro začínající exportéry (přes skype)
 • komplexní poradenství pro začínající exportéry (přes skype)
 • tréninky a školení v oboru interkulturní komunikace a exportního marketingu (přes skype nebo osobně)
 • publikace nabídek v newsletterech spol. SCHWARZ & PARTNER a jejich sítích partnerů a multiplikátorů
 • identifikace absolutních a relativních konkurenčních výhod pro jednotlivé zahraniční trhy dle cílových skupin exportního marketingu
 • express průzkum trhu a pilotní interview s potenciálními obchodními partnery, multiplikátory, novináři a konečnými zákazníky
 • expres průzkum trhu na mezinárodních veletrzích
 • informační služby o mezinárodních odborných veletrzích , které společnost SCHWARZ & PARTNER zastupuje na území ČR a Slovenska
 • konzultace a vyhledávání vhodného zahraničního veletrhu dle absolutních a relativních konkurenčních výhod, které nabízí firma nebo zákazník

Pro většinu firem a organizací, především menších a středních, je exportní marketing spojen s nedostatkem zkušeností a informací o cílovém trhu v zahraničí a znamená nutnost rušení stereotypů domácího trhu.

Exportní aktivity na zahraničním trhu většinou znamenají jiné postavení na trhu, odlišné cílové skupiny, odlišné komunikační kanály, jinou interkulturní komunikaci, jiné distribuční sítě a mnoho jiných důležitých faktorů.

Tyto faktory není snadno získat z marketingových příruček, protože v rámci jediné země se faktory liší dle regionu a především podle konkrétní cílové skupiny. Úspěch na domácím trhu neznamená automaticky úspěch na trhu zahraničním a naopak.

SCHWARZ & PARTNER se svými dvacetiletými zkušenostmi v oboru exportního marketingu a interkulturní komunikace a managementu přináší unikátní know how, které vám může pomoci vyhodnotit exportní potenciál vaší firmy a organizace a přizpůsobit vaši exportní nabídku požadavkům a specifikům cílové skupiny na zahraničním trhu. Toto know how Vám může významně zvýšit šanci na úspěch vašeho exportu a zároveň ušetřit čas a peníze.

Na základě informací od klientů SCHWARZ & PARTNER vyhodnotí, provede analýzu a na základě svých zkušeností a pilotních interview s cílovou skupinou na zahraničním trhu pomůže zákazníkovi s adaptací postavení na exportním trhu a vypracuje související nabídku, včetně absolutních a relativních konkurenčních výhod pro exportní cílovou skupinu.

SCHWARZ & PARTNER se specializuje na projektech exportního marketingu a interkulturní komunikace a managementu v různých zemích, ve kterých tyto projekty musejí být často realizovány ve stejném časovém intervalu a zákazník potřebuje jednoho partnera pro realizaci celého projektu. SCHWARZ & PARTNER pracuje podle požadavku konkrétního projektu a hledá inovační nástroje a řešení exportního marketingu pro jeho realizaci. V průběhu více než 20 let SCHWARZ & PARTNER vybudoval silnou síť partnerů, expertů a multiplikátorů v různých zemích světa, např. ve Švýcarsku, Rakousku, Německu, Slovensku, Slovinsku, Ruské federaci.

Každý z týmu SCHWARZ & PARTNER mluví několika jazyky, včetně němčiny, angličtiny a ruštiny, a má dlouholeté interkulturní zkušenosti a jejich přístup v jednání je orientován přímo k zákazníkovi. Pracujeme podle specifických potřeb konkrétního klienta v různých regionech světa.

V případě vašeho zájmu o exportní marketing a s ním související interkulturní komunikace a management rádi probereme s Vámi možnosti spolupráce.

Kontaktujte nás na níže uvedeném telefonu (viberu) nebo emailu.

Kontaktní osoba: Lenka Kotllárová

Email: export (at) export-marketing.eu

Tel./viber: +420 603 278 654

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO EXPATY

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • pracovní potenciál a zdrojový přístup
 • úspěšná komunikace s kolegy na pracovišti
 • jak se bránit proti manipulaci a konverzační hypnóze v cizím kulturním prostředí

NOVÝ INTUITIVNÍ TEAMBUILDING

 • unikátní metoda přes aktivní zapojení podvědomí
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • originální prvky budování úspěšného týmu pomocí energosystémů
 • využití nástrojů hudební terapií týmu
 • autogenní trénink a naladění úspěšného týmu
 • Stanislavského metoda a inovativní teambuilding

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • vyhodnocení vztahů a “FIREMNÍ KONSTELACE”
 • motivace zaměstnanců a stará havajská metoda “HOOPONOPONO”
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • zvýšení potenciálu zaměstnanců a meditace “MOŘE”
 • zvýšení výkonu zaměstnanců a staroslovanská metoda “KOLO”

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

 • adaptace dle kultury a subkultury cílové skupiny
 • efektivní interkulturní komunikace “3 P” od Schwarz & Partner
 • intuitivní interkulturní komunikace – švýcarský přístup
 • interkulturní komunikace – pomocí zrcadlových neuronů
 • inovativní techniky podvědomého naladění

INTERKULTURNÍ MARKETING

 • B2B jednání
 • mezinárodní veletrhy
 • mezinárodní business mise
 • prezentace a konference
 • PR a networking
 • tiskové konference
 • reklama “5 smyslů”
 • internetový marketing
 • direct marketing
 • referenční marketing

PILOTNÍ INTERVIEW

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů

 ZASTOUPENÍ VELETRHŮ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států

Více než 20 let úspěšných projektů v oboru exportního marketingu, interkulturní komunikace a managementu, veletržních služeb v zahraničí a poradenství na míru podle potřeb konkrétního projektu konkrétního klienta v různých regionech světa. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce.