ZRCADLOVÉ NEURONY A INOVACE V BOJI PROTI STRESU

ZRCADLOVÉ NEURONY A INOVACE V BOJI PROTI STRESU

Rádi Vám představíme originální metodiku, která nabízí zajímavé možnosti přes aktivní zapojení podvědomí, včetně zrcadlových neuronů pro budování úspěšného intuitivního týmu.

Budování úspěšného intuitivního týmu – inovativní techniky podvědomého naladění a rozpoznávání vnitřního duševního stavu pozorováním vnějších tělesných signálů členů týmu na úspěšné řešení úkolů a vytvoření úspěšného týmu na základě technologií interkulturní komunikace pomocí zrcadlových neuronů a prvků terapie pomocí energosystémů.

V dnešní době každodenního stresu, formální logiky, razantního rozvoje vnějších technologií a neustálého zapojení vědomí se často stává, že lidé aktivně potlačují své pocity a věnují se spíše neustálému chodu myšlenek.
Alespoň tak to většinou bývá ve střední a západní Evropě.

Špatná schopnost moderního západního člověka všímat si svých pocitů, které vznikají v průběhu každodenního stresu, a odreagovat se nejenže omezuje úspěšnou schopnost vnímání kolegů v týmu, ale také má negativní vliv na samotného člověka v psychosomatické rovině. Vyvolává též chronické energetické a svalové napětí a negativní změny v organismu a vznik chro- nických nemocí. Čím dál více se snižuje mož- nost úspěšného vnímání dalších lidí a komunikace v týmu.

Zapojit podvědomí

Pokud pochopíme základní principy fungování lidského vědomí a podvědomí a jejich vliv na komunikaci s jinými lidmi, dostáváme do rukou velmi účinný a důležitý nástroj pro vylepšení vztahů a vnímání dalších lidí a můžeme v krátké době docílit trvalých změn v budování týmu a úspěšné intuitivní komunikace mezi jeho členy.

Podívejme se nyní na originální metodiku, která nabízí zajímavé možnosti přes aktivní zapojení podvědomí, včetně zrcadlových neuronů pro budování úspěšného intuitivního týmu.

Budování úspěšného intuitivního týmu představuje využití inovativní techniky podvědomého naladění a rozpoznávání vnitřního duševního stavu pozorováním vnějších tělesných signálů členů týmu. Má vliv na úspěšné řešení úkolů a vytvoření úspěšného týmu na základě technologií interkulturní komunikace pomocí zrcadlových neuronů a prvků terapie pomocí energosystémů.

Zrcadlové neurony

Objev zrcadlových neuronů v roce 1992 týmem vědců Parmské univerzity v Itálii byl ústředním tématem událostí v oblasti porozumění výskytu mnoha duševních procesů, včetně oblasti komunikace a spolupráce, do té doby neobjasněných. V dnešní době se koncept zrcadlových neuronů stává stále populárnějším a módním v mnoha různých oblastech. Zejména pokud je důležité pochopit záměry a myšlení jiného subjektu, empatie, napodobování (imitace) a vzdělávání. (Podrobnější informace o zrcadlových neuronech jsou k dispozici na internetu, včetně Wikipedie v češtině.)

Tyto úkoly jsou jedněmi z klíčových pro úspěšné vytvoření a efektivní činnost týmu, a to zejména v prostředích interkulturních a vystavujících se častým změnám a stresu.

Pokud vás tento stručný nástin zaujal, můžete se na stránkách www.sp.cz o seminářích, které vám na toto téma nabízíme, dovědět více. Program, termíny a podmínky semináře budou stanoveny podle vašich konkrétních specifických potřeb.

PORADENSTVÍ A SLUŽBY PRO EXPATY

 • efektivní nástroje interkulturní adaptace
 • techniky zrcadlových neuronů proti stresu
 • intuitivní harmonizace vztahů na pracovišti
 • pracovní potenciál a zdrojový přístup
 • úspěšná komunikace s kolegy na pracovišti
 • jak se bránit proti manipulaci a konverzační hypnóze v cizím kulturním prostředí

NOVÝ INTUITIVNÍ TEAMBUILDING

 • unikátní metoda přes aktivní zapojení podvědomí
 • empatie pomocí zrcadlových neuronů
 • originální prvky budování úspěšného týmu pomocí energosystémů
 • využití nástrojů hudební terapií týmu
 • autogenní trénink a naladění úspěšného týmu
 • Stanislavského metoda a inovativní teambuilding

ORIGINÁLNÍ FIREMNÍ KOUČINK A PORADENSTVÍ

 • vyhodnocení vztahů a “FIREMNÍ KONSTELACE”
 • motivace zaměstnanců a stará havajská metoda “HOOPONOPONO”
 • zrcadlové neurony a technika “JÁ TĚ VIDÍM”
 • zvýšení potenciálu zaměstnanců a meditace “MOŘE”
 • zvýšení výkonu zaměstnanců a staroslovanská metoda “KOLO”

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

 • adaptace dle kultury a subkultury cílové skupiny
 • efektivní interkulturní komunikace “3 P” od Schwarz & Partner
 • intuitivní interkulturní komunikace – švýcarský přístup
 • interkulturní komunikace – pomocí zrcadlových neuronů
 • inovativní techniky podvědomého naladění

INTERKULTURNÍ MARKETING

 • B2B jednání
 • mezinárodní veletrhy
 • mezinárodní business mise
 • prezentace a konference
 • PR a networking
 • tiskové konference
 • reklama “5 smyslů”
 • internetový marketing
 • direct marketing
 • referenční marketing

PILOTNÍ INTERVIEW

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů

 ZASTOUPENÍ VELETRHŮ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států

Více než 20 let úspěšných projektů v oboru exportního marketingu, interkulturní komunikace a managementu, veletržních služeb v zahraničí a poradenství na míru podle potřeb konkrétního projektu konkrétního klienta v různých regionech světa. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce.