ZRCADLOVÉ NEURONY A INOVACE V BOJI PROTI STRESU

Rádi Vám představíme originální metodiku, která nabízí zajímavé možnosti přes aktivní zapojení podvědomí, včetně zrcadlových neuronů pro budování úspěšného intuitivního týmu.

Budování úspěšného intuitivního týmu – inovativní techniky podvědomého naladění a rozpoznávání vnitřního duševního stavu pozorováním vnějších tělesných signálů členů týmu na úspěšné řešení úkolů a vytvoření úspěšného týmu na základě technologií interkulturní komunikace pomocí zrcadlových neuronů a prvků terapie pomocí energosystémů.

V dnešní době každodenního stresu, formální logiky, razantního rozvoje vnějších technologií a neustálého zapojení vědomí se často stává, že lidé aktivně potlačují své pocity a věnují se spíše neustálému chodu myšlenek.
Alespoň tak to většinou bývá ve střední a západní Evropě.

Špatná schopnost moderního západního člověka všímat si svých pocitů, které vznikají v průběhu každodenního stresu, a odreagovat se nejenže omezuje úspěšnou schopnost vnímání kolegů v týmu, ale také má negativní vliv na samotného člověka v psychosomatické rovině. Vyvolává též chronické energetické a svalové napětí a negativní změny v organismu a vznik chro- nických nemocí. Čím dál více se snižuje mož- nost úspěšného vnímání dalších lidí a komunikace v týmu.

Zapojit podvědomí

Pokud pochopíme základní principy fungování lidského vědomí a podvědomí a jejich vliv na komunikaci s jinými lidmi, dostáváme do rukou velmi účinný a důležitý nástroj pro vylepšení vztahů a vnímání dalších lidí a můžeme v krátké době docílit trvalých změn v budování týmu a úspěšné intuitivní komunikace mezi jeho členy.

Podívejme se nyní na originální metodiku, která nabízí zajímavé možnosti přes aktivní zapojení podvědomí, včetně zrcadlových neuronů pro budování úspěšného intuitivního týmu.

Budování úspěšného intuitivního týmu představuje využití inovativní techniky podvědomého naladění a rozpoznávání vnitřního duševního stavu pozorováním vnějších tělesných signálů členů týmu. Má vliv na úspěšné řešení úkolů a vytvoření úspěšného týmu na základě technologií interkulturní komunikace pomocí zrcadlových neuronů a prvků terapie pomocí energosystémů.

Zrcadlové neurony

Objev zrcadlových neuronů v roce 1992 týmem vědců Parmské univerzity v Itálii byl ústředním tématem událostí v oblasti porozumění výskytu mnoha duševních procesů, včetně oblasti komunikace a spolupráce, do té doby neobjasněných. V dnešní době se koncept zrcadlových neuronů stává stále populárnějším a módním v mnoha různých oblastech. Zejména pokud je důležité pochopit záměry a myšlení jiného subjektu, empatie, napodobování (imitace) a vzdělávání. (Podrobnější informace o zrcadlových neuronech jsou k dispozici na internetu, včetně Wikipedie v češtině.)

Tyto úkoly jsou jedněmi z klíčových pro úspěšné vytvoření a efektivní činnost týmu, a to zejména v prostředích interkulturních a vystavujících se častým změnám a stresu.

Pokud vás tento stručný nástin zaujal, můžete se na stránkách www.sp.cz o seminářích, které vám na toto téma nabízíme, dovědět více. Program, termíny a podmínky semináře budou stanoveny podle vašich konkrétních specifických potřeb.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na níže uvedeném telefonu (viberu) nebo emailu.

kontaktní osoba: Lenka Kotllárová

email: export (at) export-marketing.eu

tel./viber: +420 603 278 654

PRO VÁŠ EXPORTNÍ MARKETING

 • identifikace konkurenčních výhod pro zahraniční trhy
 • určení cílových skupin pro export
 • průzkum trhu a pilotní interview pro export
 • segmentace trhu a určení tržní pozice firmy
 • identifikace komunikačních kanálů pro export
 • vytvoření koncepce exportní komunikace

 

EXPORT A DIGITAL MARKETING

 • vypracování strategií digital export
 • přístup dle cílových skupin
 • taktika digital export
 • vypracování webových prezentací pro export
 • SEO & SEM
 • komunikace přes sociální sítě, včetně vk.com
 • internacionalizace e-obchodů

PORADENSTVÍ A SEMINÁŘE PRO VÁŠ EXPORT

 • „Úspěšné nástroje exportu skrytých šampiónů Švýcarska a Rakouska“
 • „Elementy NLP a zdrojový přístup pro obchodní jednání v zahraničí“
 • „Úspěšná exportní komunikace – 3 „P“ od SCHWARZ & PARTNER“
 • „Nová střední třída ve státech SNS pro váš export“
 • „Nová střední třída v Asii – švýcarský přístup“

SLUŽBY PRO ÚČAST NA VELETRZÍCH V ZAHRANIČÍ

 • výběr veletrhů dle cílové skupiny exportu
 • inovační koncept „5 smyslů“
 • aktivní koučing před a v průběhu veletrhu
 • podpora účasti přes síť multiplikátorů a partnerů
 • plánování business misí, včetně doprovodného programu veletrhu
 • aktivní exportní marketing po veletrhu

ONLINE B2B JEDNÁNÍ A MINIVELETRHY FINE & BIO

 • Praha – Bratislava – Vídeň
 • nový hybridní formát
 • garance min. počtu nových obchodních kontaktů
 • FINE & BIO – nová exportní aliance na náročných zahraničních trzích
 • ve Švédsku, Dánsku, Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Číně (Hongkong) a Japonsku
 • mezikulturní komunikace, exportní marketing a koordinace online B2B

PILOTNÍ INTERVIEW

na mezinárodních veletrzích, konferencích a kongresech, kooperačních burzách, pravidelných setkáních svazů a asociací a dalších B2B eventů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Nizozemí, Belgii a v Ruské federaci

 ZASTOUPENÍ VELETRHŮ

 • komplexní marketing veletrhů v zahraničí
 • interkulturní komunikace pro veletrhy
 • prezentace, workshopy, networking
 • business dny, spolupráce s médii

NOVINKY

NOVÝ PROJEKT

Koncepce meziregionálních exportních iniciativ, příprava a realizace meziregionálních setkání, misí, fór

BUSINESS MISE

Návštěvy několika zemí v průběhu jediné business mise pro firmy a organizace z různých regionů a států

Více než 20 let úspěšných projektů v oboru exportního marketingu, interkulturní komunikace a managementu, veletržních služeb v zahraničí a poradenství na míru podle potřeb konkrétního projektu konkrétního klienta v různých regionech světa. Rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce.

Lenka Kotllárová, Schwarz & Partner